Konservativ

Konservativ behandling

De konservative behandlinger kan udføres ambulant i vores praksis efter aftale.

Ortopædisk reumatologisk behandling

Manuel terapi

Manuel terapi kan udføres ambulant i vores praksis efter aftale.

Indikation:

  • Smertefuld artrose (slid i knæ, hofte, skulder eller andre led)
  • Akutte rygsmerter (lumbago)

Beskrivelse

Manual terapi kan bruges til at behandle symptomerne.

Omkostninger

Manuel terapi er normalt en ydelse, der leveres af den lovpligtige sygesikring, sygesikringsselskaberne eller arbejdsgiverforeningerne. Nogle naturlige behandlingsformer er ikke omfattet af dette.

Injektionsbehandling

Akupunktur

Naturmedicin

Individuelle sundhedstjenester

Hermed vil vi gerne informere dig om, hvad der forstås ved IGeL-tjenester, og hvilke tjenester der tilbydes i vores praksis.
Ved at interessere dig for disse diagnostiske og behandlingsmæssige foranstaltninger viser du en bredere interesse for at bevare og styrke dit helbred. Disse metoder er i stand til at påvirke en helbredsforstyrrelse positivt, forebygge en forværring (sygdomsforebyggelse), stimulere dine selvhelbredende kræfter, reducere eller ophøre med medicinering samt opnå en forøgelse af livskvaliteten.
Vi præsenterer kun metoder, som vi selv bruger, eller som vi er overbevist om, at de er effektive gennem mange års erfaring.
Hvad er IGeL-tjenester?
IGeL-tjenester er individuelle sundhedsydelser, der supplerer kataloget fra den lovpligtige KV (Kassenärztliche Vereinigung - sammenslutningen af lovpligtige sygekasselæger) og anbefales af læger. Udgifterne til disse ydelser skal afholdes af patienterne selv, eller du kan finde ud af, om udgifterne til disse ydelser er dækket af din sygesikring i vores praksis eller hos dit sygesikringsselskab. Dit sygesikringsselskab vil give
tilstrækkelig dækning til din helbredssituation. Desuden har alle forsikrede mulighed for at tegne en tillægsforsikring for mere omfattende behandlingsforanstaltninger og terapier eller for at betale for disse direkte.
Mange patienter er interesserede i et supplerende sundhedstilbud, som især omfatter

forebyggende (sygdomsforebyggende) og alternative helbredelsesmetoder.

Du kan finde en oversigt over de forskellige sundhedstjenester, som vi tilbyder, her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os personligt, hvis du har spørgsmål.