ACP®-behandling og SVF®-behandling

Injektion af autologt konditioneret plasma

ACP®-behandling og SVF®-behandling

ACP®-behandling kan have en gavnlig indflydelse på:

  • Slidgigt (slid i knæ, hofte, skulder eller andre led)
  • Subakromielt syndrom
  • Akutte sportsskader i bevægeapparatet, ledbånd og sener
  • Seneskedehindebetændelse
  • Smerter ved ar
  • Behandling af kroniske sår, herunder inficerede sår som MRSA

Beskrivelse

Helingsprocessen i et skadet eller betændt væv (f.eks. muskler, sener eller brusk) foregår gennem en kompleks og præcist reguleret række af kroppens egne processer. Trombocytterne (blodpladerne) spiller en vigtig rolle i denne proces. På skadestedet frigiver de vækstfaktorer, der sætter gang i genopbygningen af det skadede væv og hæmmer smertefulde inflammatoriske processer.
Dette er grundlaget for ACP®-behandling, hvis høje koncentration af vækstfaktorer støtter kroppens egen helingsproces.
Koncentrationen af alle målte vækstfaktorer er fem til femogtyve gange højere i konditioneret plasma end i fuldblod. ACP®-behandling anbefales til smertefuld mild til moderat arthrose (arthrose grad I-III). Der kan også opnås betydelig lindring ved sportsskader på ledbånd og sener samt seneskedehindebetændelse, kroniske sår og arsmerter.
Generelt er det nødvendigt med tre injektioner med en uges mellemrum. Herefter anbefales ofte en enkelt opstartsinjektion hver 9. måned.

SVF står for "stromavaskulær fraktion". Det er den del af fedtvævet, der indeholder regenerative celler. Disse celler kan opnås ved hjælp af en særlig procedure. Desuden kan de regenerative celler danne forskellige celletyper som f.eks. knogle eller brusk. Disse regenerative celler findes i store mængder i fedtvævet og kan udvindes ved en passende procedure. De regenererende celler i fedtvævet kan også frigive en lang række signalstoffer, som spiller en vigtig rolle i vævsregenerationen.

 

Kombinationen af ACP® og SVF®

I de seneste år har der været stigende interesse for biologiske behandlingsmuligheder, der udnytter de egenskaber ved blodplader og regenerative celler, der er beskrevet ovenfor. Undersøgelser har allerede vist, hvor godt ACP® og SVF® fungerer sammen.

Teknologi

Til ACP®-behandling tages en lille mængde blod (ca. 15 ml) fra en armåre som ved en blodprøve. Dette sker ved hjælp af en dobbeltsprøjte, der er specielt udviklet af Arthrex®- virksomheden. Dette dobbeltkammersystem sikrer steril opsamling og steril injektion af plasmaet og giver dermed den højest mulige sikkerhed. Ved en særlig separationsproces adskilles blodets cellulære komponenter (f.eks. erytrocytterne), og der opnås cellefrit plasma (PRP=plade-rigt plasma) med kroppens egne regenererende og bl.a. artrosehæmmende komponenter.

SVF® står for "stromavaskulær fraktion". Det er den del af fedtvævet, der indeholder regenerative celler. Disse celler udtages sterilt under lokalbedøvelse som led i en fedtsugning (fedtsugning) af 30 ml fedtvæv fra et egnet område (f.eks. mave, hofte eller lår) ved hjælp af en specielt udviklet sprøjte. SVF® er adskilt fra andre stoffer i fedtvævet; man opnår således kroppens egne regenerative komponenter

 

Effekt

ACP® indeholder bl.a. trombocytter, vækstfaktorer, interleukin 7 (antiinflammatorisk) og 5-kDa samt hBD-3 (to antimikrobielle peptider). Det har længe været kendt, at de vækstfaktorer, der findes i blodet, kan påvirke forskellige helingsprocesser.
Helings- og genopbygningsprocesser finder sted ved at injicere ACP® i det beskadigede væv/led.

Hvis det er nødvendigt, kombinerer vi de to behandlingsmuligheder ACP® og SVF®.

Omkostninger

Spørg din behandlende læge om omkostningerne.
ACP®-behandling og SVF®-behandling er ikke en ydelse fra den lovpligtige sygeforsikring, ikke fra alle sygeforsikringer eller arbejdsskadeforsikringer, men udgifterne kan i enkelte tilfælde overtages af sygeforsikringerne/forsikringerne. Disse omkostninger er dog ofte fradragsberettigede.
For selvbetalere og privatforsikrede patienter samt udenlandske patienter fakturerer vi efter den tyske takst for læger (GOÄ).

Undersøgelser om ACP®-behandling

Buhr/Siekmann
Intraartikulare Injektion von thrombozytenangereichertem Plasma zur Behandlung von Knorpelschaden
Orthopädische Praxis 2009

Thanasas C., Papadimitriou G., Charalambidis C., Paraskevopoulos I., Papanikolaou A.
Platelet-rich plasma versus autologous whole blood fort he treatment of chronic lateral elbow epicondylitis: a randomized controlled clinical trial
The American Journal of Sports Medicine, Vol. 39, No. 10, Pages 2130-2134, Oct. 2011

Mai-Dan O., Carmont M. R., Laver L., Mann G., Maffulli N., Nyska M.
Platelet-Rich Plasma or Hyaluronate in the Management of Osteochondral Lesions of the Talus
The American Journal of Sports Medicine, Vol. 40, No. 3., Pages 534-541, March 2012

Undersøgelser om SVF®-Therapie

Loibl M. et al
The effect of leucocyte­reduced platelet­rich plasma on the proliferation of autologous adipose­tissue derived mesenchymal stem cells. Clin Hemorheol Microcirc, 2016;61(4):599­614