Uddannelse

Vi er en uddannelsesvirksomhed og tilbyder både læger og lægesekretærer en god uddannelse:

Som et kvalitetsstempel for vores praksis er uddannelse og videreuddannelse et vigtigt anliggende for den kirurgisk-ortopædiske ledpraksis i Praksisklinikken Lübeck-Travemünde. Hele teamet er engageret i regelmæssig videreuddannelse og faglig efteruddannelse gennem kurser, der tilbydes af lægeforeningen i Slesvig-Holsten, medicinske kongresser og medicinske uddannelsesarrangementer. Vi beder om din forståelse, hvis konsultationstiderne af denne grund skulle blive justeret eller reduceret. Den kirurgisk-ortopædiske fælles praksis i Lübeck-Travemünde-klinikken er af Slesvig-Holstens lægeforening godkendt til at uddanne lægeassistenter (tidligere lægeassistenter). I samarbejde med Slesvig-Holstens lægeforening kan hele den treårige uddannelse gennemføres på vores klinik.

Vi har tilladelse til at tilbyde læger efteruddannelse i henhold til WBO af 15.06.2005 inden for rammerne af speciallægeuddannelsen og efteruddannelsen:

Generel medicin 6 måneder
Kirurgi fælles kuffert (076001) 6 måneder
Almen kirurgi (071101) 12 måneder
Ortopædkirurgi og traumekirurgi (071103) 12 måneder
Håndkirurgi (607006) 12 måneder

Medicinstuderende har mulighed for at gennemføre deres kliniske praktikophold og dele af deres praktiske år hos os.