Impressum

Kirurgisk - ortopædisk fælles praksis - Partnerselskab -

Am Dreilingsberg 7
23570 Lübeck-Travemünde

Tyskland

Dr. med. Gassan Abdel Kader
Dr. med. Laif Casper
Dr. med. Rafael Kunze
Tel: +49 (0) 4502 - 30 73 0
Fax: +49 (0) 4502 - 307315

 

Registreret i partnerskabsregisteret: Amtsgericht Kiel PR 681 KI

 

E-Mail: Dr. med. Gassan Abdel Kader: Abdel-Kader@Chirurgen-Travemuende.de
E-Mail: Dr. med. Laif Casper: Casper@Chirurgen-Travemuende.de
E-Mail: Dr. med. Rafael Kunze: Kunze@Chirurgen-Travemuende.de

E-Mail: Databeskyttelsesrådgiver: Datenschutzbeautragte@chirurgen-travemuende.de

E-Mail: Embedsmand for medicinsk udstyr: Medizinprodukte@chirurgen-travemuende.de

www.Chirurgen-Travemuende.de

Kompetent tilsynsmyndighed:

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bismarckallee 1-6
23795 Bad Segeberg

Tyskland
www.kvsh.de

Kompetent tilsynsmyndighed:

Ärztekammer Schleswig-Holstein (ÄKSH)
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bismarckallee 8 - 12
23795 Bad Segeberg

Tyskland
www.aeksh.de

Stillingsbetegnelse

Dr. med. Gassan Abdel Kader - læge i kirurgi
Dr. med. Laif Casper - læge i kirurgi, læge i ortopædkirurgi og traumakirurgi
Dr. med. Rafael Kunze - læge i ortopædkirurgi

ALLE LÆGER ER AUTORISEREDE I TYSKLAND !

Faglig regulering

De faglige regler for læger i den slesvig-holstenske lægeforening kan findes her.

Den kompetente voldgiftsmyndighed er Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der Ärztekammer Schleswig-Holstein.

Ansvar for indholdet

Indholdet af vores sider er skabt med den største omhu. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt og ajourført. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indholdet og de værker, der er skabt af operatørerne på disse sider, er omfattet af den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke- kommerciel brug. I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Databeskyttelse

Du kan finde vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger her.